Vizitky ihned

Vizitky ihned
Stanardní 350g papír Vlastní desig Výběr šablony designu

Na počkání možnost až 200 ks vizitek | Nejmenší množství 50 ks vizitek
Soubory pro tisk je možné zaslat s předstihem spolu s objednávkou | Další zdroje tiskových souborů USB, email, webové stránky

Typy souborů k tisku:
PDF, DOC(x), XLS(x), JPG, TIF

Možnost výběru základních grafických šablon vizitek | Postačí zaslání textu v poznámce objednávky a připojit soubor s logem